Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o projekcie

 

Drawsko Pomorskie, dnia 16.08.2017 r.

 

                                                                                                                                                      (miejscowość i data)

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim przystępuje do realizacji projektu „Szansa na przyszłość 2” zgodnie z umową WUP.XVII.A.5625.50.KD-K.2017 Nr:1-7/KD-K/17 z dnia 23 czerwca 2017 r. dofinansowanym przez UE w ramach EFS, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej.

„Szansa na przyszłość 2” - to projekt realizowany na terenie powiatu drawskiego przez PCPR w Drawsku Pomorskim. Okres realizacji: 01.10.2017 r. - 30.09.2019 r. Projektem objętych zostanie 96 osób - mieszkańców powiatu drawskiego i klientów PCPR w Drawsku Pomorskim zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu niepełnosprawności lub przebywania w pieczy zastępczej. Wsparciem objęte zostaną:

1. Dzieci i młodzież w pieczy - począwszy od wieku szkoły podstawowej, do momentu usamodzielnienia, wraz z osobami z otoczenia (w sytuacji gdy będzie to uzasadnione): 60 Uczestników Projektu (UP), w tym: 35 K, 25 M. W grupie z pieczy będzie ok. 10 osób usamodzielnianych.

2. Osoby niepełnosprawne: 36 UP, w tym: 22 K, 14 M.

Projekt zakłada wykorzystanie usług aktywnej integracji o charakterze:

a) społecznym,

b) edukacyjnym,

c) zdrowotnym.

Uczestnicy projektu zostaną objęci zindywidualizowaną ścieżką reintegracji (integracji społecznej/indywidualnym programem usamodzielniania), obejmującą pracę socjalną oraz dopasowany do zdiagnozowanych na etapie rekrutacji deficytów, zestaw instrumentów aktywnej integracji (m.in. wyjazdy socjoterapeutyczne, warsztaty, doradztwo specjalistyczne). Rodziny zastępcze (otoczenie uczestników) objęte zostaną wsparciem podnoszącym kompetencje do pracy z dziećmi w pieczy w zakresie deficytów zdiagnozowanych u dzieci i młodzieży. Efektem realizowanych działań będzie poprawa różnych aspektów funkcjonowania uczestników w wymiarze społecznym, co dotyczyć będzie co najmniej 50% wszystkich UP, czyli osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Nazarek 16-08-2017 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Nazarek 16-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Nazarek 16-08-2017 13:50