herb BIP - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim

WYKAZ INSTYTUCJI

Wykaz instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Drawskim

 

Nazwa instytucji/ organizacji

Adres

Zakres ofiarowanej pomocy

Telefon

Osoba do kontaktu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bolesława Chrobrego 4

78-500 Drawsko Pomorskie

- Terapia dla osób nieradzących sobie ze złością

- Terapia indywidualna i rodzinna

- Pomoc terapeutyczna dla osób znajdujących się w kryzysie

- Zapewnienie opieki dzieciom, w momencie zagrożenia życia i zdrowia w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

- Rozpoczynanie i uczestniczenie w pracach w ramach Procedury „Niebieskiej Karty”

- Informowanie o możliwości uzyskania pomocy i kontaktowania osób zainteresowanych pomocą ze specjalistami oraz odpowiednimi instytucjami

- Powiadamianie odpowiednich służb o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

- Powiadamianie Sądu o konieczności wglądu w sytuację rodziny

- Prowadzenie programu korekcyjno–edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

(94)363-37-62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(94)363-37-62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

537-100-335

Alicja Krycka –Sumińska-

Powiatowy Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

 

 

Pracownicy socjalni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Osipiak

Punkt Interwencji Kryzysowej

(PCPR)

ul. Bolesława Chrobrego 4

78-500 Drawsko Pomorskie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne

- Poradnictwo socjalne, pedagogiczne w godzinach pracy PCPR

(94)363-37-62

 

Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Obsługę Zespołów zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGOPS w Drawsku Pomorskim

ul. Starogrodzka 9

(94)363-44-21

 

- Prowadzenie Procedury „Niebieskiej Karty”

- Uruchomienie procedur prawnych zmierzające do ochrony ofiar przemocy

- Praca z rodziną, w której występuje przemoc

- Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy sytuacjach tego wymagających

- Powiadamianie Policji, Prokuratury, Sądu Rodzinnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i konieczności wglądu w sytuacje rodziny

- Udostępnianie specjalistycznego poradnictwa, pedagogicznego, prawnego i psychologicznego

- Pomoc w przygotowaniu pism

 

 

 

(94)363-44-21

Eliza Ramza

MGOPS w Złocieńcu

ul. Pl. 650-lecia 1

(94)367-12-48

 

(94)367-12-48

Bożena Kolaszyńska

wz. Wanda Beker

MGOPS w Czaplinku

ul. Pławieńska 3

(94)375-57-45

 

(94)375-57-45

Małgorzata Turczyk

MGOPS w Kaliszu Pomorskim

ul. Mickiewicza 51

(94)361-73-44

(94)361-73-44

693-415-001

Seweryn Szymczyk

GOPS w Ostrowicach

ul. Ostrowice 6

(94)361-52-18

(94)361-52-18

Urszula Wasiak

GOPS w Wierzchowie

ul. Parkowa 5a

(94)361-83-76

(94)361-86-83

604-824-892

Małgorzata

Mazurkiewicz-

Nowak

Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

w Drawsku Pomorskim

ul. Park Chopina 2

dyżur w każdy wtorek od godz.16.00 do 18.30

- Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie

- Poradnictwo, edukacja, mediacja, informacja na temat problemu przemocy w rodzinie dla osób doświadczających przemocy, świadków i osób stosujących przemoc

- Terapia psychologiczna

- Wsparcie psychologiczne

(94)344-68-61

Monika Chmielecka

w Czaplinku

ul. Rynek 1

508-246-583

Emilia Komorowska

Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim

Zespół Kuratorów Rodzinnych (ZKR)

Zespół Kuratorów dla Dorosłych (ZKD)

ul. Złocieniecka 5

78-500 Drawsko Pomorskie

- Współpraca między instytucjami,

- Informowanie osób pokrzywdzonych na temat możliwości i form pomocy

- Informowanie o prawach osoby doznającej przemocy w rodzinie

 

(94)363-64-67

 

 

 

(94)363-64-44

ZKR

Agnieszka Zieleńczuk

 

ZKD

Iwona Kawecka

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim

ul. Obr.

Westerplatte 11

78-500

Drawsko Pomorskie

- Działalność ustawowa w tym: profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży

- Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dzieciom i młodzieży z grup ryzyka

- Wspomaganie szkół i przedszkoli w działaniach profilaktycznych

- Rozpowszechnianie materiałów dotyczących zapobiegania uzależnieniom i przemocy

 

(94)363-24-86

Dyrektor

Wioletta Kubik

Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w Drawsku Pomorskim

ul. Park Chopina 2

 

- Poradnictwo w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym. Motywowanie do podjęcia terapii odwykowej

- Współpraca z Komendą Powiatową Policji w celu pozyskania informacji dot. przemocy w rodzinie, demoralizacji nieletnich

- Poradnictwo i interwencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Współpraca ze specjalistami mogącymi pomóc w doskonaleniu metod rozwiązywania problemów związanych z alkoholem i przemocą

 

 

(94)344-68-61

Monika Chmielecka

w Złocieńcu

ul. 3 Pułku Piechoty

 

668 029 143

Józef Sztandera

w Czaplinku

ul. Rynek 1

94 3754523

665777713

Wiesław

Runowicz

w Kaliszu Pomorskim

ul. Mickiewicza 51

(94)361-73-44

693-415-001

Seweryn Szymczyk

w Ostrowicach

ul. Ostrowice 6

(94)361-52-18

Urszula Wasiak

w Wierzchowie

ul. Parkowa 5a

Świerczyna 87 78-531 Świerczyna

(adres do korespondencji)

(94)361-86-83

604-824-892

Małgorzata

Mazurkiewicz-

Nowak

Punkt Konsultacyjny

 

 

 

 

w Złocieńcu

ul. 3 Pułku Piechoty

- Udostępnianie specjalistycznego poradnictwa – prawnego, terapeutycznego i psychologicznego

- Pomoc w przygotowaniu pism

668 029 143

Józef Sztandera

W Czaplinku

Rynek 1

94 3754634

Dorota Budzisz

w Kaliszu Pomorskim

ul. Mickiewicza 51

693-415-001

Seweryn Szymczyk

Komenda Powiatowa Policji

w Drawsku Pomorskim

ul. Obr. Westerplatte 3

- Interwencje domowe

- Rozpoczynanie i uczestniczenie w pracach w ramach Procedury „Niebieskiej Karty”,

-Stały kontakt z rodziną, w której występuje problem przemocy domowej

- Współpraca z instytucjami, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy domowej

- Powiadamianie Sądu i Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 

(94)363-05-11

 

w Złocieńcu

ul. 5 Marca 29

(94)363-68-01

 

w Czaplinku

ul. Drahimska 78

(94)363-68-31

 

w Kaliszu Pomorskim

ul. Suchowska 5

(94)363-68-65

 

w Wierzchowie

ul. Parkowa 1

(94)363-68-71

 

Straż miejska

w Drawsku Pomorskim

ul. Kolejowa 1

- Kontakt osób z właściwymi instytucjami zajmującymi się tą problematyką

- Pomoc w pisaniu pism i wniosków

- Pomoc w postaci przewiezienia lub załatwienia miejsca w pobliskich ośrodkach dla osób wymagających pomocy, po konsultacji z właściwym kierownikiem OPS

 

782-303-217

 

w Złocieńcu

ul. Stary Rynek 3

(94)367-12-72

 

w Czaplinku

ul. Rynek 6

(94)372-62-58

 

w Kalisz Pomorskim

ul. Wolności 25

(94)361-77-92

 

w Wierzchowie

ul. Długa 29

(94)361-83-27

 

Prokuratura Rejonowa

w Drawsku Pomorskim

ul. Starogrodzka 20

- Informowanie osób pokrzywdzonych na temat możliwości oraz form pomocy

- Informowanie o prawach osoby doznającej przemocy w rodzinie

- Przyjmowanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

(94)363-06-61

 

 

Na terenie Województwa Zachodniopomorskiego funkcjonują Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej. Są to Ośrodki, które oprócz schronienia oferują też pełny zakres pomocy specjalistów, są to:

  1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Grunwaldzka 49

78-200 Białogard

tel.94 312 22 57

adres email: sow@podswierkiem.org

  1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Dąbrowskiego 4

73-500 Świnoujście

tel. 91 322 54 60

adres email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Frączek 18-09-2017 18:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Frączek 18-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Frączek 18-09-2017 18:10