Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Programu wyrównywania różnic między regionami III 2023 rok

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi nabór wniosków i wystąpień w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – 2023 rok

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte ekonomicznie i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Beneficjenci mogą ubiegać się o pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących obszarach:
• obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
• obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
• obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
• obszar D – likwidacja barier transportowych;
• obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
• obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
• obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2023 r.:
• obszar A – do 185.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

• obszar B – do 165.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
• obszar C – do 70.000,00 z na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
• obszar D – na likwidację barier transportowych do:
a) 135.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 110.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c) 330.000,00 zł dla autobusów;
• obszar E – do 16.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
• obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
• w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.
Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON realizowanych projektów na terenie powiatu wynosi odpowiednio do:
• 30% kosztów realizacji projektu w obszarze A
• 30% kosztów realizacji projektu w obszarze B
• 45% kosztów realizacji projektu w obszarze C
• 70% kosztów realizacji projektu w obszarze D, natomiast 80% kosztów realizacji projektu w obszarze D w przypadku WTZ
• 15 % na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób w obszarze E
• 25 % na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w przypadku obszarze G.

Warunkiem udziału w Programie jest nieposiadanie:

  1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
  2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
  3. wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Środki stanowiące wkład własny beneficjentów pomocy, bądź realizatorów Programu nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

Wnioski w sprawie przystąpienia do realizacji projektów z Programu wyrównywania różnic między regionami III wraz z wymaganymi załącznikami w ramach obszarów B, C, D, F i G należy składać w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2023 r.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym. bezpośrednio do Oddziału Mazowieckiego PFRON w Warszawie.

Wzory wniosków, procedury realizacji oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) w zakładce: Programy i zadania realizowane obecnie.

Link do programu: Program wyrównywania różnic między regionami III

Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie wyrównywania różnic między regionami III w 2023 roku!

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Nazarek 29-12-2022 20:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Nazarek 29-12-2022
Ostatnia aktualizacja: - 29-12-2022 20:50