Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zakres działania

  Do zadań Centrum należy wykonywanie zadań własnych, zadan zlecanych, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej i samorządowej lub innymi instytucjami w zakresie spraw społecznych określonych odpowiednimi ustawami.

Zakres działania:

1.     przyznanwanie pomocy na usamodzielnienie, zagospodarowanie, na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziecmii kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

2.    pomoc w integracji ze środowiskiemosób majacych trudności w przystosowaniu sie do życia, młodziezy opuszczajacej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziecmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniajacecałodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 

3.    pomoc cudzoziemcom majacym trudności w integracji ze środowiskiem, którzy otrzymali status uchodźcy;

4.    prowadzenie oraz rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;

5.    zapewnienie dzieciom pieczy zastepczejw rodzinach zastepczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekunczo-wychowawczych;

6.    organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym różne formy pieczy zastepczej;

7.    prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego funkcjonowania na terenie powiatu;

8.    prowadzenie rejestru danych osobowych zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny niezawodowej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka i pełniacych funkcję rodziny zastepczej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka;

9.    kompletowanie we współpracy z własciwym Ośrodkiem Pomocy Społecznej dokumentacji zwiazanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka;

10.  finansowanie:

        a. świadczeń pieniężnych dotyczacych dzieci umieszczonych w pieczy zatępczej

        b. pomoc dla usamodzielnianych

11.  ustalanie rodzicom biologicznym odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;

12. sporządzanie sprawozdań i przekazywanie Wojewodzie.

 

 

Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.)

- pomoc na kontynuowanie nauki-nie mniej niż 500 zł miesiecznie

- pomoc na usamodzielnienie-jednorazowo lub w ratach

1.    dla osoby usamodzielnianej, opuszczajacej rodzinę zastępczą spokrewnioną- nie mniej niż 3.300 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat

2.    dla osoby usamodzielnianej opuszczajacej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępcza zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalna placówke opiekuńczo-terapeutyczną:

- nie ,mniej niż 6.600 zł-jeżeli przebywała w pieczy zastepczej przez okres powyżej 3 lat,

nie miej niż 3.300 zł-jeżeli przebywała w pieczy zastepczej przez okres 2 do 3 lat,

nie mniej niż 1.650 zł-jezeli przebywała w pieczy zasepczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

 -     pomoc na zagospodarowanie -wypłacana jednorazowo nie póxniej niż do ukończenia przez osobę usamodzielniana 26 roku życia, w wysokosci nieniższej niz 1.500 zł, a w przypadku osoby legitymujacej się orzezceniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawnosci w wysokości nie niższej niż 3.000 zł

-      pomoc na zagospodarowanie może byc przyznanaw formie rzeczowej

Pomoc na usamodzielnianie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesiecznie przekracza kwoty 1.200 zł.

 Osoby majace trudności w przystosowaniu sie do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekunczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziecmi i kobiet w ciąży, rodziny zastepcz loraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne osrodki szkolno-wychowawcze, specjalne osrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniajace całodobowa opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze moga liczy na pomoc w formie:

- uzyskania odpowiednich warunków miedszkaniowych

Pomoc ta polega na:

- umozliwieniu zamieszkania w mieszkaniu chronionym przez okreslony czas

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wynajmem pokoju

- ułatwienie uzyskania mieszkania socjalnego z zasobów gminy

- umozliwienie osobie usamodzielnianejuczącej sie w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnejlub ponadpodstawowej zamieszkania w bursie lub internacie do czasu ukończenia nauki

- całkowite lub częściowepokrycie osobie usamodzielnianejstudiujacej w szkole wyższejwydatków zwiazanych z zamieszkaniem

- pomocw uzyskaniu zatrudnienia - ten rodzaj pomocy polega na wspieraniu wychowanka w zdobyciu kwalifikacji zawodowych, uzyskaniu odpowiedniego wykształceniazgodnie z możliwością i dążeniami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Krycka - Sumińska 18-03-2008 09:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Nazarek 26-05-2017 14:41