Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WAŻNA INFORMACJA Dotyczy wniosków 2024 rok

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON na 2024 rok ulegają zmianie

KLAUZULA INFORMACYJNA do Wniosku PFRON
1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Drawski, Starostwo Powiatowe w
Drawsku Pomorskim, adres: Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie,
tel. 94 363 34 64, e-mail: powiatdrawski@powiatdrawski.pl
2. Z inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim
można skontaktować się poprzez: e-mail: iod@powiatdrawski.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) i e) zgodnie z
RODO, a w zakresie danych dotyczących zdrowia art. 9 ust. 2 lit. g) zgodnie z
RODO.W przypadku podpisania umowy dane będą przetwarzane w związku z art. 6
ust. 1 lit. b)zgodnie z RODO. Celem przetwarzania danych jest rozpatrzenie wniosku
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz – w przypadkach tego wymagających – zawarcie i
wykonanie umowy o dofinansowanie.
4. Odbiorcami danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione, w tym pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim realizujący zadania
związane z obsługą wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, o
które wnosi wnioskodawca do urzędu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. Na zasadach określonych w RODO wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych oraz
ograniczenia przetwarzania.
7. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam iż przetwarzanie moich danych
osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do przetwarzania ich
przez Administratora Danych w celu procesu obsługi wniosku. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem realizacji wniosku, o
który wnosi wnioskodawca.
9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
profilowane.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym
zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Nazarek 04-01-2024 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Nazarek 04-01-2024
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Nazarek 04-01-2024 08:41